Przejdź do treści

Sterydy zamiast lotosu

Prawie 1,4 kg sterydów anaboliczno-androgennych, o szacowanej wartości 140 tys. zł z Chin zatrzymane przez zachodniopomorską KAS.

Prawie 1,4 kg sterydów anaboliczno-androgennych, o szacowanej wartości 140 tys. zł, ujawnili ostatnio funkcjonariusze z Oddziału Celnego w Szczecinie Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Odbiorcami mieli być mieszkańcy naszego regionu, dla których trzy paczki przyleciały, tak jak to zwykle bywa, z Chin.

Tym razem, przykrywkami opisującymi sprowadzony towar, które miały zmylić czujność naszych kolegów były: plastikowa armatura, ostre przyprawy, a nawet … wyciąg z korzenia lotosu.
W wyniku rewizji przesyłek, ujawniono jednak biały proszek, którego próbki wysłano do Centralnego Laboratorium Celno-Skarbowego celem określenia jego składu.
Otrzymane wyniki były jednoznaczne – w badanych próbkach znajdowały się sterydy anaboliczno-androgenne, które zdaniem laboratorium KAS, mogą naruszać przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne.
Sprawcy chcieli utrudnić kontrolę KAS – dlatego w jednej przesyłce zawierającej cztery opakowania zadeklarowanych przypraw, steryd znajdował się tylko w jednej z nich. Pozostałe zaś były tylko zapakowane po to, aby dodatkowo utrudnić działanie KAS.

Zabezpieczony towar wraz z dokumentacją przekazano, właściwemu organowi w takich sprawach, czyli Policji.
W sumie, w ostatnich miesiącach, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej ze Szczecina, wykryli przemyt prawie 5. kilogramów sterydów o szacowanej wartości 490 tys. zł

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie