Przejdź do treści

Świnoujście – Nabór wniosków na dofinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich

Prezydent Miasta Świnoujście ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zabiegu sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich na rok 2018.

– Gmina pokrywa 80% kosztów zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów właścicielskich zgodnie z zapisami „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świnoujście w 2018 roku” przyjętego Uchwałą Rady Miasta z dnia 22.02.2018 r. – informuje Robert Karelus rzecznik prezydenta miasta.

Wnioski o dofinansowanie zabiegów należy składać (wraz z wymaganymi załącznikami) w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście w godzinach pracy Urzędu lub droga pocztową .Wnioski realizowane będą według kolejności wpływu kompletnego wniosku, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Miasto Świnoujście.Formularz wniosku dostępny jest w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście, a także na stronie internetowej http://bip.um.swinoujscie.pl w zakładce Druki i wnioski do pobrania.