Przejdź do treści

I co teraz „sieroty po komunie” ?? – Akt oskarżenia przeciwko byłym działaczom Komitetu Obrony Demokracji

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy skierowała do Sądu Rejonowego w Pruszkowie akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi K. – byłemu przewodniczącemu stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji oraz Piotrowi Ch. – jednemu z założycieli komitetu społecznego KOD oraz byłemu skarbnikowi stowarzyszenia KOD.

Obu wyżej wymienionym zarzuca się, że działając wspólnie i w porozumieniu w okresie od 10 marca 2016 roku do 15 listopada 2016 roku w Owczarni i Warszawie, poświadczyli nieprawdę w dokumentach w postaci 9 faktur wystawionych przez MKM Studio sp. z o.o. – firmy należącej do Mateusza K. i jego żony, na rzecz komitetu społecznego KOD (6 faktur) i stowarzyszenia KOD (3 faktury) w zakresie wykonanych usług informatycznych i kosztów ich wykonania oraz przywłaszczyli z tego tytułu powierzone mienie w kwocie 121 000 złotych pochodzące między innymi ze zbiórek komitetu społecznego KOD. Nadto obaj podejrzani usiłowali przywłaszczyć należące do stowarzyszenia KOD pieniądze w kwocie 15 000 złotych, jednakże zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na zablokowanie wypłaty należności za wystawione faktury przez członków zarządu KOD.

Wystawione faktury, za które dokonano zapłaty były związane z rzekomo wykonanymi usługami informatycznymi przez MKM Studio na rzecz komitetu społecznego i stowarzyszenia KOD.

Podstawę sporządzenia aktu oskarżenia w przedmiotowej sprawie stanowił zebrany materiał dowodowy w postaci:

zeznań przesłuchanych w sprawie kilkudziesięciu świadków, w tym członków władz statutowych stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji oraz osób, które w rzeczywistości świadczyły usługi informatyczne na rzecz KOD,
dokumentacji uzyskanej od organów statutowych stowarzyszenia KOD (Zarządu i Komisji Rewizyjnej),
dwóch opinii biegłego z zakresu informatyki, który po analizie przedstawionej mu dokumentacji dotyczącej rzekomo wykonanych usług informatycznych stwierdził, że z przyczyn technicznych Mateusz K. od maja 2016 roku nie mógł wykonywać
żadnych usług informatycznych na rzecz KOD wskazanych w fakturach wystawionych przez MKM Studio, a w zakresie usług dotyczących okresu przed majem 2016 biegły stwierdził, że ich zbyt ogólny opis i powtarzalność usług, które wskazano w fakturach budzi poważne wątpliwości co do ich rzeczywistego wykonania.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Mateusz K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, a w swoich wyjaśnieniach podał, że na posiedzeniu zarządu KOD ustalono, iż będzie mu wypłacane wynagrodzenie w wysokości 10.000 złotych miesięcznie plus podatki. Wypłata wynagrodzenia miała być realizowana poprzez wystawianie faktur, w których miały być wskazane ogólnie wykonane prace, bez szczegółowego ich wykazu i zakresu.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Piotr Ch. również nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W swoich wyjaśnieniach podał, że na spotkaniu zarządu KOD podjęto decyzję, że Mateusz K. będzie świadczył usługi informatyczne na rzecz KOD, za które miał otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie.

Wyjaśniania obu oskarżonych stoją w sprzeczności z zebranym w sprawie materiałem dowodowych, w tym z zeznaniami przesłuchanych w charakterze świadków członków zarządu stowarzyszenia KOD jak i przedłożoną przez nich dokumentacją.

Obu oskarżonym za zarzucany im czyn grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Świdnicy