Przejdź do treści

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KLUBU HDK PRZY ODDZIALE PREWENCJI POLICJI W SZCZECINIE ZA ROK 2017

W dniu 2 marca br. w sali konferencyjnej Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie odbyła się uroczystość podsumowująca działalność Klubu HDK przy OPP w Szczecinie w 2017 roku. Podczas uroczystości 2 członków Klubu – szczecińskich policjantów, otrzymało odznakę Zasłużony Dawca Krwi.

KLUB HDK PCK przy Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie istnieje już 43 lata, skupia 43 policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie oraz Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Do Klubu należy także 1 pracownik cywilny z OPP w Szczecinie.

Celem działalności Klubu jest zrzeszanie krwiodawców, organizowanie akcji poboru krwi oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa. W spotkaniu z Zarządem oraz członkami Klubu HDK uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła, Komendant Miejski Policji w Szczecinie mł.insp. Piotr Makuch oraz Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan, a także Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego st.asp. Marian Boguszyński.

Podczas uroczystości Zarząd Klubu HDK przy OPP w Szczecinie przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2017. Równie ważnym punktem spotkania było wręczenie odznaki Zasłużony Dawca Krwi 2 funkcjonariuszom Policji. Odznakę II i III stopnia otrzymał asp.szt. Marcin Hawryluk z Komisariatu Szczecin – Pogodno natomiast odznakę III stopnia otrzymał st.post. Mateusz Jedynak z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie.

Jak podkreślił w sprawozdaniu nadkom. Jarosław Wróblewski – członkowie i sympatycy Klubu wykazali się dużym zaangażowaniem w niesienie bezinteresownej pomocy w ratowanie życia innym, oddając w 2017 r. 190 litrów krwi na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Powyższe rezultaty są wynikiem propagowania krwiodawstwa i zorganizowanych przez Klub HDK PCK przy OPP w Szczecinie otwartych akcji poboru krwi, a także angażowania się w inicjatywy ogólnopolskie, takie jak np. akcja „SpoKREWnieni służbą” czy „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”.

Krew to szczególny ale nie jedyny dar, jaki w 2017 roku podarowali członkowie Klubu HDK przy OPP w Szczecinie. W grudniu ubiegłego roku Klub aktywnie włączył się w akcję „Podaruj czekoladki dla Dziecka i dla Matki” przekazując PCK 200 czekolad. Dzięki tej akcji Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża przygotował bogate paczki dla osób bezdomnych i ubogich.

Ponadto przez cały rok Klub uczestniczył w zbiórkach nakrętek plastikowych na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

Po wysłuchaniu sprawozdania, głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła, który pogratulował członkom Klubu efektów zrealizowanych w 2017 roku przedsięwzięć oraz podziękował za ich zaangażowanie i ofiarność w niesienie pomocy potrzebującym.

asp. Alicja Bierbasz – Krawczyk.