Przejdź do treści

Straż Graniczna – 14 cudzoziemek pracowało bez zezwoleń

14 kobiet z Ukrainy pracowało nielegalnie w jednej z firm na terenie Kołobrzegu zajmujących się sprzątaniem. Fakt ich zatrudnienia wbrew przepisom ustalili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu, którzy 26 lutego zakończyli trwającą od stycznia kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania im pracy.

Siedziba spółki ma siedzibę w Gdyni.

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą faktu wykonywania pracy przez 14 kobiet z Ukrainy.

W jej wyniku funkcjonariusze stwierdzili, że wszystkie pracowały jako sprzątaczki nielegalnie, to jest bez zezwolenia na pracę. Dodatkowo jedna z tych osób pracowała przebywając w Polsce nielegalnie.

W jej sprawie już wcześniej Komendant Placówki SG w Kołobrzegu wydał decyzję o zobowiązaniu do powrotu, a cudzoziemka skorzystała z możliwości odwołania się od tej decyzji.

Wobec pracodawcy Straż Graniczna skieruje do sądu wniosek o ukaranie.

Straż Graniczna