Przejdź do treści

Rośnie liczba zeznań PIT składnych przez Internet – Siemyśl liderem rankingu

Rośnie liczba zeznań PIT składnych przez Internet – Siemyśl liderem rankingu

Do 30 kwietnia br. trwa tegoroczna akcja PIT. Od 25 lat składamy zeznania PIT, a od 10 możemy to robić elektronicznie. W rankingu zachodniopomorskich gmin niekwestionowanym liderem jest gmina Siemyśl.

Rośnie liczba zeznań PIT składnych przez Internet. Mieszkańcy gminy Siemyśl złożyli 100 % zeznań elektronicznie.

Jak co roku, Administracji Skarbowej w Szczecinie monitoruje proces składania zeznań PIT przez podatników z województwa zachodniopomorskiego.

Monitoringiem objęto zeznania PIT-36, 36L, 37, 38 i 39.

Po zakończeniu pierwszego miesiąca akcji PIT ustaliliśmy znaczny wzrost liczby zeznań elektronicznych w porównaniu do roku ubiegłego.

Zeznanie przez Internet złożyło 69,53% ( w roku ubiegłym 54,85%).

Liderem z rewelacyjnym 100% wynikiem została gmina Siemyśl z powiatu kołobrzeskiego.

Następny ranking ogłosimy w dniu 1 marca 2018 r.

e-Deklaracje to:
oszczędność czasu,
szybszy zwrot nadpłaty,
niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
łatwość wypełnienia,
bezpieczeństwo przesyłanych danych,
gwarancja poprawności składanej deklaracji,
ochrona środowiska,
otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

W od połowy marca, po zebraniu przez urzędy informacji PIT-11 od płatników, można będzie skorzystać z jeszcze prostszych form deklaracji elektronicznych:

usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (tzw. PFR – pre-filled tax return);

PIT-WZ – wniosku o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy, który to wniosek można już złożyć;

PIT-OP – oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego.

We wszystkich urzędach skarbowych funkcjonują stanowiska, na których można złożyć zeznania samodzielnie lub z asystą pracownika urzędu.

Zapraszamy gminy, zakłady pracy, szkoły i wszelkie grupy zorganizowane do kontaktu z urzędami skarbowymi w celu organizacji szkoleń w zakresie e-Deklaracji.

Aby złożyć zeznanie roczne bezpośrednio w Internecie na stronie www.e-deklaracje.gov.pl lub za pomocą zainstalowanego programu wystarczy przygotować:

Informacje PIT-11, które otrzymujemy od pracodawców lub inne dokumenty i informacje, które świadczą o uzyskanych dochodach w 2017 r.,

informacje potwierdzające kwoty odliczeń od dochodu i podatku,

dane dzieci (PESEL lub data urodzenia) do „ulgi na dzieci”,

kwotę przychodu z zeznania za 2016 r.- informacja ta będzie potrzebna do identyfikacji danych w systemie e-Deklaracje (w przypadku gdy w zeszłym roku nie składano zeznania wpisujemy „0” (zero)),

numer KRS w przypadku chęci przekazania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Podatniku!

Skorzystaj, to naprawdę bardzo proste.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie