Przejdź do treści

Zachodniopomorskie – Pożegnanie z urzędem

Uroczyście pożegnał się dziś z urzędem dotychczasowy wojewoda zachodniopomorski, Krzysztof Kozłowski, którego na stanowisko wiceministra spraw wewnętrznych i administracji powołał premier Mateusz Morawiecki.

wiceminister Krzysztof Kozłowski stoi naprzeciwko pocztów sztandarowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej
Pożegnanie z najbliższymi współpracownikami, urzędnikami, szefami administracji zespolonej miało miejsce w Sali Rycerskiej ZUW. Udział w nim wzięli także JE ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga oraz rektorzy zachodniopomorskich uczelni.

– Wszystko to, czego udało się dokonać przez ostatnie półtora roku, udało się dzięki naszej wspólnej pracy i państwa zaangażowaniu – podkreślał wiceminister Kozłowski – Czas spędzony na stanowisku wojewody zachodniopomorskiego będzie zawsze dla mnie wspomnieniem niezwykle wytężonej pracy na wysokich obrotach, ale także wspomnieniem pracy z ludźmi, którzy są oddani służbie Rzeczypospolitej.

– Dziękuję także za zaufanie, jakim Ekscelencja zechciał mnie obdarzyć na samym początku – zwracał się także wiceminister Kozłowski do arcybiskupa Dzięgi – Wierzę głęboko w to, że arcybiskupie błogosławieństwo, ustrzegło mnie od wielu błędów. Nie mogę również zapomnieć o Joachimie Brudzińskim, któremu również pragnę podziękować – to wielka postać zachodniopomorskiej i ogólnopolskiej polityki, dzięki niemu mogłem dowiedzieć się czym jest służba na rzecz Rzeczypospolitej. Bycie wojewodą zachodniopomorskim to był dla mnie wielki honor i zaszczyt.

Wśród ważnych dokonań, które miały miejsce podczas kadencji wojewody Kozłowskiego, wicewojewoda Marek Subocz podczas uroczystości pożegnania wymienił m.in. inwestycje w infrastrukturę Pomorza Zachodniego (drogi S3, S6, S11), rozpoczęcie prac związanych z budową tunelu w Świnoujściu oraz rozbudową gazoportu LNG.

Wiceminister Krzysztof Kozłowski obecnie nadzoruje pracę Departamentu Prawnego w MSWiA, w którego strukturach funkcjonują m.in. wydziały legislacji i umów międzynarodowych, Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji, zajmującego się obsługą Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji, a także Departamentu Zdrowia.

Krzysztof Kozłowski jest adwokatem (aktualnie nie wykonuje zawodu) oraz doktorem nauk prawnych. Reprezentował Rzeczpospolitą w pracach Komitetu Doradców Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego Rady Europy w Strasburgu. Jest autorem kilkudziesięciu opinii prawnych oraz ekspertyz sporządzanych na zlecenie między innymi jednostek organizacyjnych Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy (był współautorem m.in. tzw. kwestionariusza Merloni). Wcześniej był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Nadzorował prace Departamentu Prawnego, Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Departamentu Edukacji Morskiej, Departamentu Współpracy Międzynarodowej oraz Biura Audytu i Kontroli.

Odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zakończoną egzaminem sędziowskim. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadził również wykłady w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Autor opracowań z dziedziny prawa konstytucyjnego, samorządowego oraz administracyjnego. Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z udzielaniem pomocy publicznej oraz prawa antytrustowego