Przejdź do treści

Miasta grożą mandatami za palenie śmieci w piecach. Czym nie wolno palić?

Straż Miejska w Gdańsku wraca do pobierania próbek z pieców. Analiza składu chemicznego popiołu rozstrzygnie, czy ich właściciele używają odpadów jako opału.

Zdaniem magistratu to najskuteczniejszy sposób na walkę z tymi, którzy notorycznie zatruwają powietrze. Tylko przy okazji ostatniej kontroli 7 z 10 właścicieli domów, zostało ukaranych przez sąd grzywnami.

Strażnicy Miejscy wraz z rzeczoznawcą powołanym przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego rozpoczęli w połowie lutego inspekcje pieców. Pierwsze próbki popiołu zostały pobrane na jednej z prywatnych gdańskich posesji. Kolejne kontrole już wkrótce.

Sprawdzone zostaną piece znajdujące się w nieruchomościach, które najczęściej pojawiają się w zgłoszeniach przekazywanych przez mieszkańców na alarmowy numer 986. Pobrane próbki trafią do specjalistycznego laboratorium. Analiza zebranego materiału wykaże, czy w piecach były spalane odpady.

– Dalsze czynności wobec właściciela pieca będą zależeć od wyniku otrzymanego z laboratorium. Jeśli okaże się, że spalał odpady, skierujemy do sądu wniosek o ukaranie – powiedziała Dorota Gwizdalska, inspektor ds. środowiska Straży Miejskiej w Gdańsku.

Pod koniec poprzedniego sezonu grzewczego podobne kontrole zostały przeprowadzone w dziesięciu domach. W siedmiu z nich stwierdzono w popiele podejrzane substancje. Ich obecność świadczyła o tym, że do pieca wrzucano także odpady. Właścicieli wszystkich siedmiu posesji sąd ukarał grzywnami.

Od 1 października 2017 r. do dziś (poniedziałek, 22 stycznia) na alarmowy numer 986 wpłynęło 357 zgłoszeń, dotyczących podejrzenia spalania odpadów w niewłaściwy sposób. W tym samym czasie na podstawie art. 191 ustawy o odpadach strażnicy miejscy nałożyli 29 mandatów (łączna kwota: 2430 złotych). W 35 przypadkach poprzestali na pouczeniach.

Zgodnie z ustawą o odpadach kto spala odpady poza spalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5000 złotych). Strażnik miejski jest uprawniony do wypisania mandatu w wysokości od 20 do 500 złotych.

GROŹNE SKUTKI SPALANIA ODPADÓW:

PYŁY Z METALAMI CIĘŻKIMI POWODUJĄ ZAGROŻENIE BIAŁACZKĄ
TLENKI AZOTU PODRAŻNIAJĄ I USZKADZAJĄ PŁUCA
TLENEK WĘGLA WIĄŻE CZERWONE CIAŁKA KRWI I UTRUDNIA TRANSPORT TLENU W ORGANIZMIE
DWUTLENEK SIARKI POWODUJE TRUDNOŚCI W ODDYCHANIU
CHLOROWODÓR TWORZY Z PARĄ WODNĄ SILNIE ŻRĄCY KWAS SOLNY
CYJANOWODÓR TWORZY Z PARĄ WODNĄ KWAS PRUSKI I BLOKUJE NIEODWRACALNIE ODDYCHANIE TKANKOWE
DIOKSYNY I FURANY POWODUJĄ NOWOTWORY WĄTROBY I PŁUC, USZKADZAJĄ PŁODY, STRUKTURĘ KODU GENETYCZNEGO ORAZ MAJĄ DZIAŁANIE ALERGICZNE

NIE WOLNO SPALAĆ:

ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, BUTELEK, POJEMNIKÓW ORAZ TOREB FOLIOWYCH
ZUŻYTYCH OPON I INNYCH ODPADÓW Z GUMY
ODZIEŻY, OBUWIA
ELEMENTÓW DREWNIANYCH POKRYTYCH LAKIEREM LUB IMPREGNOWANYCH
SZTUCZNEJ SKÓRY
OPAKOWAŃ PO FARBACH, LAKIERACH
OPAKOWAŃ PO ROZPUSZCZALNIKACH LUB ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN
PAPIERU BIELONEGO ZWIĄZKAMI CHLORU Z NADRUKIEM FARB KOLOROWYCH

Źródło: UM Gdańsk

mp/