Przejdź do treści

Choszczno – dlaczego zlikwidowano areszt ??

Podziel się na Facebooku

Tweet (Ćwierkaj) na Twitterze

Po sukcesie programu „Praca dla więźniów”, który przyniósł niespotykane dotychczas efekty i w niespełna 2 lata zwiększył zatrudnienie osadzonych o 50%, do ponad 36 tysięcy, co jest najwyższym wynikiem w historii Ministerstwo Sprawiedliwości przechodzi do kolejnego, zapowiedzianej w kwietniu ubiegłego roku, etapu reformy więziennictwa. Do końca marca zmiany organizacyjne obejmą 23 zakłady karne i areszty śledcze. Ministerstwo Sprawiedliwości i Centralny Zarząd Służby Więziennej przygotowały pierwszą ustawę modernizacyjną, która przewiduje zmianę wielu elementów funkcjonowania więziennictwa.

Jednym z zapowiadanych elementów reformy były plany budowy i modernizacji zakładów karnych. Ministerstwo dotrzymuje słowa i plany zamieniają się w rzeczywistość. Do końca marca przekształceniu lub likwidacji ulegną małe i wyeksploatowane jednostki penitencjarne, co pozwoli na racjonalizację wydatków ponoszonych na ich utrzymanie. Nie wpłynie to natomiast na utratę pracy przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Nie zabraknie również miejsc dla osadzonych. W więzieniach przebywa obecnie ponad 74 tysięcy osadzonych, a liczba miejsc to ponad 83 tysiące. Przekształcenia 9 jednostek polegały będą przede wszystkim na zamianie ich w oddziały zewnętrzne pozostające w strukturze innych, większych zakładów karnych i aresztów śledczych. Takie działania pozwolą na racjonalizację kosztów oraz lepsze zarządzanie.

W Polsce ponad połowę więzień zbudowano przed II Wojną Światową, ale są również zakłady karne, które liczą sobie ponad 200 lat. Wszelkie prace modernizacyjne i remontowe w tych jednostkach wymagały nie tyko zgody konserwatora zabytków, ale również ogromnych środków finansowych, mających na celu dostosowanie starych budynków i instalacji do aktualnych wymogów. Likwidacja 14 małych i wyeksploatowanych jednostek przyniesie korzyści nie tylko korzyści ekonomiczne, ale również poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy. Zaoszczędzone fundusze przeznaczone zostaną także na wzrost wynagrodzeń. Z oszczędności powstaną 3 nowoczesne więzienia oraz kilka dużych, nowoczesnych pawilonów mieszkalnych dla osadzonych oraz hal produkcyjnych, dających możliwość nauki zawodu i wykonywania pracy.

W ramach podjętych działań w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Szczecinie do dnia 31.03.2018 r. zlikwidowane zostaną trzy jednostki penitencjarne : Areszt Śledczy w Świnoujściu, Areszt Śledczy w Kamieniu Pomorskim oraz Areszt Śledczy w Choszcznie. Zatrudnieni w tych jednostkach penitencjarnych funkcjonariusze i pracownicy cywilni zostali poinformowani o planowanych działaniach i objęci odpowiednią opieką. Wszyscy, którzy wyrażą gotowość dalszego pełnienia służby i pracy zostaną zatrudnieni w pobliskich zakładach karnych i aresztach śledczych. Skazani przebywający w likwidowanych aresztach zostaną przetransportowania do innych jednostek penitencjarnych. Przyjęta ustawa modernizacyjna przewiduje w okręgu szczecińskim rozbudowę Zakładu Karnego w Stargardzie. Działania inwestycyjne obejmują budowę dwóch pawilonów mieszkalnych, w każdym karę odbywać będzie 256 skazanych, budynku administracji oraz magazynów żywnościowych i depozytowych. Szacunkowa wartość inwestycji wyniesie ok. 50 milionów złotych. Prace zostaną wykonane w latach 2018-2020. W roku 2017 w ramach działań modernizacyjnych w zakładach karnych i aresztach śledczych wykonano prace na łączną wartość 4.100.000 zł.

mjr Sebastian Matuszczak
Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego
Służby Więziennej w Szczecinie