Przejdź do treści

Choszczno – Bierzwnik – Eurofundusze pomogą w renowacji klasztoru Cystersów w Bierzwniku

Podziel się na Facebooku

Tweet (Ćwierkaj) na Twitterze

W Bierzwniku podpisana została umowa, która pozwala dofinansować z unijnych funduszy Urzędu Marszałkowskiego prace renowacyjne przy klasztorze cysterskim.

Pomorze Zachodnie jest niezwykle ważnym miejscem na szlaku cysterskim i dla ceglanego gotyku. Po zapowiedzianych pracach przy zabytku w Kołbaczu, również w Bierzwniku ruszą prace, które przywrócą opactwu dawną świetność. Rewitalizacja miejsca będzie możliwa dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego, który wesprze inwestycję środkami RPO WZ. Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisali w środę, 17 stycznia 2018 roku w Bierzwniku, członek Zarządu Województwa Ryszard Mićko i ks. Marek Cześnin.

W klasztorze cysterskim w Bierzwniku, nad którym czuwa Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Szkaplerznej, przewidziano szereg prac. Po przygotowaniu studium wykonalności, roboty budowlane obejmą naprawę dachu w skrzydle południowym i wschodnim oraz konserwację ścian szczytowych. Koszt inwestycji szacuje się na prawie 1 mln zł. Unijna pomoc z Urzędu Marszałkowskiego wyniesie ponad 820 tys. zł.

– Nie brakuje pięknych zakątków na Pomorzu Zachodnim. Klasztor cysterski w Bierzwniku, leżący na szlaku gotyku ceglanego, stał się coraz chętniej i częściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w regionie. Zabytek przy którym odbywają się np. targi wyrobów klasztornych, wymaga prac konserwacyjnych, dlatego zdecydowaliśmy się przeznaczyć wsparcie Programu Regionalnego także w to cenne dla dziedzictwa kulturowego województwa miejsce – zaznaczył członek Zarządu Województwa Ryszard Mićko.

Umowę podpisano w Urzędzie Gminy w Bierzwniku w obecności wójta Adam Błaszczyka. Renowacja zabytkowego obiektu jest bowiem istotna zarówno dla parafii, jak i gminnego samorządu. Zdaniem ks. Marka Cześnina prace restauracyjne powinny zakończyć się w październiku b.r.

Klasztor w Bierzwniku został ufundowany w 1286 roku przez margrabiów brandenburskich ze starszej linii dynastii askańskiej. Byli to Otto IV ze Strzałą i jego brat Konrad oraz syn Konrada, Jan IV. Zakonnicy objęli klasztor 11 czerwca 1294 roku. Jednak w 1539 roku po wprowadzeniu reformacji klasztor został skasowany przez margrabiego brandenburskiego Jana Hohenzollerna. Dziesięć lat później z dóbr klasztornych margrabia utworzył domenę (Amt), której centrum stał się dworek myśliwski w Lipince (Jagersburg) na półwyspie Jeziora Radęcińskiego. Zabudowania klasztorne zostały zaś przekształcone w budynki gospodarcze. Teraz ten cenny zabytek przechodzi stopniową rewitalizację odzyskując dane piękno.

Projekt wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.1 „Dziedzictwo kulturowe”. Porozumienie obejmujące rewitalizację klasztoru cysterskiego w Bierzwniku to kolejne z pakietu kilkunastu umów, jakie władze samorządu województwa podpisują w ostatnim czasie z beneficjentami w ramach tego właśnie działania. Listę dofinansowanych przedsięwzięć poznaliśmy w listopadzie 2017 roku. Wsparcie w wysokości ponad 40 mln zł ostatecznie pozwoli na renowację 22 zabytków na Pomorzu Zachodnim. Pomoc Urzędu Marszałkowskiego otrzymało w sumie 11 parafii, 8 gmin i 1 stowarzyszenie. Do kościołów trafi ponad 24 mln zł, zaś do zachodniopomorskich samorządów bądź organizacji pozarządowych blisko 18 mln zł.

MW