Przejdź do treści

Choszczno policja – ODPRAWA ROCZNA W CHOSZCZEŃSKIEJ KOMENDZIE

Podziel się na Facebooku

Tweet (Ćwierkaj) na Twitterze

O godz. 10.00, w sali odpraw choszczeńskiej Komendy Policji odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca działania podejmowane przez policjantów powiatu choszczeńskiego w roku ubiegłym. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła.

W spotkaniu wzięli udział: Zastępca Burmistrza Choszczna Łukasz Młynarczyk, Starosta Powiatu Choszczeńskiego Adam Andriaszkiewicz, Burmistrz Recza Wiesław Łoński, Sekretarz Gminy Drawno Mariola Kowalewska, Wójt Gminy Bierzwnik – Adam Błaszczyk, Prokurator Rejonowy w Choszcznie Monika Nader-Kobierzewska. Komendant PPSP w Choszcznie st. bryg. Marek Garbicz. Dowódca DAS w Choszcznie ppłk. Jarosław Chojnacki, Dyrektor Aresztu Śledczego w Choszcznie ppłk. Ryszard Melnik, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów st. asp. Marian Boguszyński, Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Policji Bożena Cichorska.

Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Choszcznie, insp. Ireneusz Winnicki, uroczystym przywitaniem przybyłych gości oraz policjantów i pracowników policji z powiatu choszczeńskiego, następnie zaprezentował wyniki pracy choszczeńskiej Policji za rok 2017. Oprócz dobrych wyników pracy za ubiegły rok Komendant przedstawił także główne kierunki policyjnych działań na najbliższy czas. Podziękował wszystkim uczestnikom odprawy za współpracę i wspólny wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu choszczeńskiego.

W trakcie odprawy głos zabrał Starosta Choszczeński Adam Andriaszkiewicz, który gratulował policjantom dobrych wyników, dziękował za owocną współpracę i podkreślał zaangażowanie funkcjonariuszy w realizacji zadań służbowych.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła przyłączył się także do tych podziękowań. Podkreślił jednocześnie trud i poświęcenie w codziennej służbie. Wskazał także najbliższe poważne wyzwania, jakie stoją przed Policją i wyraził przekonanie, że przy dobrej ścisłej współpracy wszystkich obecnych podmiotów na terenie powiatu choszczeńskiego stan bezpieczeństwa pozostanie na właściwym poziomie.